PREINSCRIPCIONS 18-19

FORMULARI 

 

Us recordem que si voleu una entrevista personal amb la directora, Ester Martos, podeu contactar amb el correu electrònic evt@evt.cat, el telèfon 93.812.47.62 o directament a la porteria de l'escola.

 

1. Dates de preinscripció:

1.1 Calendari: Del 13 al 24 d'abril

Calendari complet publicat

Resolució pendent de publicació.

2. Horari:

De dilluns a divendres de les 8:30  a les  5 de la tarda.


3.Documentació a presentar per tots el sol·licitants:

  • Fotocòpia del DNI del pare i  mare o en el seu cas tutor. Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • Fotocòpia del DNI de l'alumne/a (obligatori per alumnes de més de 14 anys).
  • Fotocòpia del llibre de família (pàgina dels pares i de l'alumne/a).  Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • 2 Fotocòpies de la targeta sanitària.

       Documentació a presentar només si és el cas:

  • Documentació acreditativa de ser beneficiari del PIRMI.
  • Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans. Cal acreditar si té una discapacitat igual o superior al 33%.
  • Condició legal de família nombrosa o monoparental. Cal acreditar-ho amb el carnet vigent.

4. Lloc presentació documentació: Secretaria

Escola Vedruna-Tona
C/ Germana Victòria, 21
08551 Tona
Persona de contacte: Ester Martos / Anna M. Creus

Telf. 93 812 47 62

e-mail: evt@evt.cat

5. Barems d'admissió:

CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT

 

PARES O TUTORS BENEFICIARIS DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ (PIRMI)

10

PROXIMITAT DEL CENTRE (no acumulatius)

 

             - Domicili del sol·licitant situat a Tona

30

             - Domicili del lloc de treball dels pares o tutors a Tona

20

EXISTÈNCIA DE GERMANS/ES AL CENTRE O PARES O TUTORS QUE TREBALLEN AL  CENTRE

40

DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% DE L'ALUMNE/A, PARE, MARE O GERMANS

10

       

CRITERIS COMPLEMENTARIS (en cas de desempat)

 

FORMAR PART D'UNA FAMÍLIA NOMBROSA O FAMÍLIA MONOPARENTAL

15

MALALTIA CRÒNICA DEL SISTEMA DIGESTIU, ENDOCRÍ O METABÒLIC, INCLOSOS ELS CELÍACS.

PARE/MARE/TUTORS/GERMANS ESCOLARITZATS EN EL CENTRE ANTERIORMENT

10

 

5

 

 
           


Arxius d'interès


També et pot interessar...