QUALITAT

Vedruna Tona amb la millora contínua

 

PRESENTACIÓ

La nostra escola ha tingut sempre molt present la importància de mantenir la voluntat de millorar constantment. Hem treballat força i estem, globalment, contents dels resultats assolits i de la forma que els hem aconseguit.
Fa uns anys vàrem veure clar que necessitàvem un sistema de gestió que ens permetés afrontar els nous reptes amb òptimes garanties. És per això que des del curs 2002-03 estem treballant en l’àmbit del que anomenem  PROJECTE QUALITAT.

 A més de disposar d'un sistema força madur i sedimentat ens ha permès obtenir:

Certificació ISO 9001/2008 des de l'any 2008

Segell Qualicat de bronze +300 segons el model d'excel·lència educativa e2cat. 2015

Certificació ISO 9001/2015. Any 2017

La nostra política de qualitat es basa en:

- Garantir que som capaços d'identificar les necessitats dels nostres alumnes i famílies.

- Oferir el servei adequat que cobreixi aquestes necessitats.

- Aplicar la millora continuada i la innovació en el nostre servei educatiu.

- Implicar el Claustre de professors i les persones del centre i garantir que tenen la formació i les capacitats necessàries per oferir un servei educatiu de qualitat.

- Implicar individual i col·lectivament, els alumnes i les famílies en la gestió del centre.

- Tendir a definir i obtenir els recursos que es considerin necessaris per oferir el servei educatiu de qualitat.

- Complir amb els requisits legals que ens afectin


Estem convençuts que el PROJECTE QUALITAT ens aporta:

. Claredat en el sistema de funcionament

. Pautes objectives d’anàlisi i millora

. Optimització de recursos

. Satisfacció de les persones implicades

. Millora de la imatge externa

. Augment dels nivells dels resultats

- L’Equip Directiu hi està totalment implicat. Tots els seus membre formen part de la Comissió de Qualitat i el Titular assumeix la responsabilitat del Coordinador de Qualitat.

- Totes les persones centre, des del Claustre de Professors fins al Consell Escolar i el Patronat de la Fundació, passant pel Personal d’Administració i Serveis i l’Associació de Mares i Pares, estan assabentades i comparteixen les línies generals del Projecte.

COMISSIÓ DE QUALITAT

Actualment està integrada per 5 persones

Ester Martos (Directora)
Mireia Bou (Cap d’Estudis d’E. Infantil i Primària)
Magda Petanàs (Cap d’Estudis d’ESO)
Anna Creus (Secretaria)
Pep Simon (Titular) – Coordinador de QualitatFORMACIÓ

Durant dos anys 9 persones (entre la Comissió de Qualitat i l’Equip de Millora) han realitzat cursos específics de Gestió de la Qualitat en Centres Educatius (unes 700 hores):
- La qualitat en els centres educatius.
- Gestió de processos.
- Sistema de gestió de la qualitat en un centre educatiu: guia per al disseny i la implantació.
- Auditories de la qualitat i certificació.
- Model EFQM i l’auto-avaluació.
- Planificació i desplegament de la qualitat.
- Eines i metodologia de la millora contínua.
- Elaboració i avaluació d’una Memòria EFQM

Un cop acabada aquesta formació bàsica hem continuat participant en tallers, cursos i seminaris.
- Curs: Indicadors de Qualitat
- Taller: Indicadors. Experiència pràctica de la Diputació de Barcelona
- Seminaris: Les 5 esses
Models de gestió de les persones
Suport a la promoció del lideratge dins un centre educatiu
Gestió de les aliances en un centre educatiu
Eines educatives de suport a la Qualitat

UN PROJECTE COMPARTIT

Aquesta no és una aventura en solitari. Es tracta d’un projecte més ampli que impulsat per la Fundació d’escola cristiana encabeix escoles que han fet la mateixa opció que nosaltres.

El participar en aquest projecte ens permet:

- Tenir un assessor que ve a l’escola un cop per mes
- Possibilitat de consultes telefòniques, e-mail, ...
- Participar en els tallers i seminaris organitzats
- Formar part de la xarxa de coordinadors de qualitat de totes les escoles
- Utilitzar els documents estàndard i el fons de coneixement del projecte
- Preu reduït per certificacions i acreditacions
- Participar en activitats de benchmarking: visites a altres centres, jornades, congressos,...

Escoles Vedruna amb la qualitat:

En el curs 07-08, les altres escoles Vedruna de la província de Barcelona també han començat el seu procés cap a la implantació d'un sistema de gestió de la qualitat. A més d'escoles Vedruna d'altres províncies que també hi estan treballant. Això ens permet una xarxa més àmplia per compartir i intercanviar experiències.

Formem part de l'equip d'auditors interns de les escoles Vedruna Barcelona.


OBJECTIUS PEL CURS 2017-2018

VALOR PEDAGÒGIC: Potenciar els aspectes pedagògics de la Gestió de la Qualitat

GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ: Un cop feta la revisió i rebut l'assessorament acabarem el procés conjuntament amb la Fundació Vedruna Catalunya Educació.

COMISSIÓ QUALITAT: Replantejament de la organització de la Comissió.


Arxius d'interèsTambé et pot interessar...