- Menjador amb cuina pròpia i personal qualificat

- Menjador petit


- Sala polivalent



- Sala d'actes i aula de música

 

- Sala de psicomotricitat


- Dues aules de tecnologia


- Dues aules d’informàtica


- Biblioteca


- Aula de visual i plàstica


- Emissora de radio


- Laboratori


- Aules auxiliars




També et pot interessar...