MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ:

L’ESCOLA VEDRUNA-TONA som un centre concertat que estem al servei de les persones des de l’any 1874 i tenim com a missió l’educació integral dels alumnes, amb una voluntat de millora continuada del servei que oferim. Entenem que educar integralment suposa el creixement de tots en totes les dimensions: la intel•lectual, l’afectiva, la social, la corporal i l’ètico-moral.

 

VISIÓ:

Volem ser una escola referent a Osona i a Catalunya pel que fa a la innovació d’eines pedagògiques. Seguirem treballant per al creixement integral dels nostres alumnes a partir de les relacions que s’estableixen dins l’escola i amb les famílies. Continuarem atenent les persones d’acord amb les necessitats de cadascú, procurant donar resposta a les noves expectatives culturals, socials i tecnològiques que generen el nostre entorn i la societat.


VALORS:

L’Escola Vedruna-Tona és una escola :

-    Que fomenta l’educació integral, ajudant a l’alumne/a perquè: aprengui a ser, aprengui a fer, aprengui a aprendre i aprengui a conviure.
-    Oberta a tothom.
-    Participativa.
-    Activa i personalitzadora, potenciant les capacitats de cada alumne/a.
-    Arrelada al país i oberta al món.
-    Que educa en valors segons una concepció cristiana de l’home i la societat.
-    Respectuosa amb les conviccions personals.
-    Que manté una relació propera i cordial, buscant l’equilibri per mitjà del diàleg i la comprensió.
-    Que educa amb projecció de futur davant dels nous reptes i les noves tecnologies.
També et pot interessar...