FEM ESCOLA


Fem Escola SL sorgeix de la necessitat de l’escola Vedruna-Tona de disposar d’un nou edifici per encabir les aules i espais que es necessiten.

D’acord amb la Congregació Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna i de la Fundació Paula Delpuig, el 26 de febrer del 2001 es va constituir la societat limitada Fem Escola per fer-se càrrec de la gestió de les obres i del finançament de la construcció del nou edifici.

Varen ser 28 persones, 22 mares/pares i 6 mestres, de l’escola que van obrir cadascun d’ells un préstec personal per completar els que havia fet l’escola i cobrir així la diferència que faltava per a la totalitat del pressupost de les obres.


Durant aquests anys, el 100% del professorat i el 70% de les famílies varen estar fent una donació voluntària per fer front a les despeses de les obres.


Per tal d’assegurar-ne la gestió i el control de la societat, el 29 d’octubre del 2007, tots els socis van fer donació de les seves accions a la Fundació Paula Delpuig convertint d’aquesta manera Fem Escola en una societat unipersonal.

Un cop aconsegut l'objectiu FEM ESCOLA es va dissoldre l'any 2013.

FEM ESCOLA és un altre exemple, prou singular, de la manera de viure i d’entendre l’escola Vedruna-Tona i de fer evident que aquesta és l’ESCOLA que entre tots FEM.

Vídeo de la plantada de l'olivera en agraïment a totes les persones que van col·laborar. 15-6-2015.
També et pot interessar...