EDUCACIÓ INFANTIL

 

En aquesta etapa el nostre objectiu és el desenvolupament global de les capacitats dels infants. Té molta importància la coordinació, la complicitat i la confiança amb la família.

Viure amb els infants el dia a dia i fomentar l’adquisició d’hàbits, l’educació emocional i l’educació en valors, tot acompanyant-lo en la seva evolució cap a l’autonomia, per tal que se senti acollit i estimat.

                                                  ---------------------------

L'ensenyament i l'aprenentatge són globalitzats, funcionals i significatius basats en metodologies vivencials i participatives per afavorir el desenvolupament integral i de totes les capacitats. Sabent que cada infant és únic, tenim en compte les seves necessitats individuals i treballem amb el grup classe, en grups flexibles i reforç individualitzat.
- Aprenem jugant, manipulant, experimentant, observant, fent, reflexionant i comunicant.
- Ens organitzem per racons de treball i de joc.
- Creem espais d'aprenentatge on s'interrelacionen els nens de P3, P4 i P5.
- Treballem per projectes on tots els infants participen activament i on són els protagonistes del seu aprenentatge.
- Oferim experiències riques, diverses i creatives.
- Fem anglès i castellà des de P3.
- Disposem de sales específiques per a les activitats psicomotrius i música.
- Aprofitem els espais exteriors del pati, l'hort i el bosc.
- Fem sortides i anem de colònies per viure, veure i observar en directe el medi que ens envolta.

 
També et pot interessar...