Equips de millora

Curs 2011-2012

Amb l’objectiu de millorar la nostra escola, el curs 2010-2011 es van iniciar una sèrie de projectes que estem portant a terme i que de ben segur tindran una repercussió directa en el compromís de millora constant del procés d’ensenyament aprenentatge.

Hem format uns grups de treball que anomenem Equips de Millora i que estan constituïts per persones de diferents cicles amb l’objectiu de treballar temes inclosos en el nostre Pla Estratègic (6 anys) i que afecten a tota l’escola.

Aquests Equips de Millora estan conduïts per una persona coordinadora i tenen l’encàrrec d’aconseguir durant, com a mínim, un curs les fites que ens hem marcat.


En els següents enllaços podeu veure el treball  de cada equip previst pel curs 2011-2012.