Concurs Euroscola

Els alumnes de 3r d'ESO, i coïncidint amb el tema treballat a Ciències Socials sobre la Unió Europea han participat en la XVIII Edició del Concurs Euroscola que convoca l'Oficina d'Informació del Parlament Europeu a Espanya i han passat a la fase final. L’Euroscola és un concurs en línia. Consta d'una sèrie de proves que els equips participants han de resoldre fent servir coneixements, habilitats, memòria, velocitat i intel·ligència i sobretot treballar en equip amb un objectiu comú. Cada equip participant està format per un màxim de deu jugadors i un professor tutor.  Ahir ens van comunicar que hem
passat a la final que consisteix en un test de preguntes sobre el contingut  treballat en la primera fase. L'edició d'enguany pretén donar a conèixer les oportunitats que brinden els programes europeus d'intercanvi educatiu adreçats als joves i als professors, destacar la importància de l'aprenentatge al llarg de tota la vida i fomentar la solidaritat entre generacions.