BONS RESULTATS EN LA PROVA D'AVALUACIÓ DE 4t D'ESO

El Departament d'Ensenyament organitza, per primera vegada, unes proves externes a 4t d'ESO

Felicitem als alumnes de 4t d'ESO pels resultats obtinguts

Us presentem els resultats dels alumnes de 4t d'ESO del nostre centre obtinguts en les proves d'avaluació externa organitzades pel Departament d'Ensenyament i que aquest any,per primer cop, s'han fet en aquest curs.
Les competències avaluades són: Llengua, catalana, Llengua castellana, Llengua anglesa i Matemàtiques.

Si cliqueu l'enllaç trobareu l'informe que conté:

- Una descripció dels diferents aspectes avaluats i un gràfic amb el grau d'assoliment per a cada competència. Aquests gràfics situen la puntuació mitjana de l'alumnat de Catalunya i la de l'alumnat de l'escola Vedruna.