Intel.ligències Múltiples

Equip de millora

Des de fa uns anys, la nostra escola, contempla dins del seu Pla Estratègic el treball de les Intel.ligències Múltiples en consonància amb l'aprenentatge per competències.
Durant dos cursos, i en aquesta línia, una bona part del claustre de mestres i professors de l'escola, hem portat a terme una formació en aquest tema que just ara hem acabat.
En aquesta formació hem parlat de Intel.ligències Múltiples, d'altes capacitats i de creativitat, entre altres temes.
Aquests dos cursos, a més, i després d'un treball intens dels diferents cicles, han donat com a resultat l'elaboració d'uns projectes que ja es van començar a aplicar a les aules el curs passat.
Aquests projectes tenen la intenció de ser un primer pas per introduïr el treball per intel.ligències a la nostra pràctica diària.

En aquesta pàgina web hi trobareu més informació del que són les IM i hi anirem penjant un recull del treball que es va realitzant als diferents cicles en aquest àmbit.

Us convidem a fer-hi un cop d'ull.

 

Montse Vilaró

Equip de Millora

Intel·ligències múltiples

Des de fa uns anys, la nostra escola, contempla dins del seu Pla Estratègic el treball de les Intel.ligències Múltiples en consonància amb l'aprenentatge per competències. 

Durant dos cursos, i en aquesta línia, una bona part del claustre de mestres i professors de l'escola, hem portat a terme una formació en aquest tema que just ara hem acabat. 

En aquesta formació hem parlat de Intel.ligències Múltiples, d'altes capacitats i de creativitat, entre altres temes. 

Aquests dos cursos, a més, i després d'un treball intens dels diferents cicles, han donat com a resultat l'elaboració d'uns projectes que ja es van començar a aplicar a les aules el curs passat.

Aquests projectes tenen la intenció de ser un primer pas per introduïr el treball per intel.ligències a la nostra pràctica diària.

 

En aquesta pàgina web hi trobareu més informació del que són les IM i hi anirem penjant un recull del treball que es va realitzant als diferents cicles en aquest àmbit.

 

Us convidem a fer-hi un cop d'ull.