BASES DELS JOCS FLORALS 2010

Tots els treballs s'hauran de presentar signats amb pseudònim i aniran acompanyats d'un sobre on figuri el títol del treball i el pseudònim. A l'interior del sobre cal posar-hi una papereta amb el nom real de l'autor. A més pels alumnes de 6è, i les categories d’ ESO, Pares i mares, i Mestres, cal donar una còpia en disquet i enviar els textos al següent e-mail: jocsflorals@hotmail.com . El termini és el divendres 12 de març.      

Ed. Infantil
Dibuix:
Sobre una temàtica proposada per la mestra-tutora.   
Rodolins:
Sobre temàtica lliure (acompanyats de dibuix).

Ed. Primària    
Narració:
A C. Inicial, escrits a mà.
A partir de C. Mitjà, a màquina o amb ordinador.   
Poesia:

A C. Inicial, escrits a mà.

A partir de C. Mitjà, a màquina o amb ordinador.  

Còmic:
En format A-4 i màxim 2 fulls.

ESO   
Narració:
A màquina o ordinador, en fulls A-4, amb una extensió màxima de 3 fulls.  
Poesia:
A màquina o ordinador, en fulls A-4, un màxim de 3 poemes.    
Còmic:
En format A-4 i màxim 3 fulls

Pares i mares   
Narració:
Narracions curtes, escrites a màquina o amb ordinador a doble espai amb un màxim de 5 fulls.
Es podrà presentar un sol text per persona.    
Poesia:
Un màxim de 3 poemes d'extensió normal, escrits a màquina o amb ordinador en fulls A-4.

Mestres   
Narració:
Narracions curtes, escrites a màquina o amb ordinador a doble espai amb un màxim de 5 fulls.

Es podrà presentar un sol text per persona.

Poesia:
Un màxim de 3 poemes d'extensió normal, escrits a màquina o amb ordinador en fulls A-4.

PREMIS

Ed. Infantil
   
Dibuix:
Un premi per classe.  
Rodolins:
Un premi per classe a  P5.

Ed. Primària
   
Narració:
Un premi per curs

Poesia:

Un premi per curs
         FLOR NATURAL
         VIOLA D'OR
         ENGLANTINA   
Còmic:
        Un premi per curs


ESO   

Narració:
Un premi per curs   

Poesia:
Un premi per curs

         FLOR NATURAL
         VIOLA D'OR
         ENGLANTINA   
Còmic:
 Un premi per curs

Pares i mares   

Narració:
                 1r, 2n i 3r premis   

Poesia:
         FLOR NATURAL
         VIOLA D'OR
         ENGLANTINA


Mestres:


Narració: 1 premi.    
Poesia: 1 premi

Si la qualitat dels treballs ho mereix, el jurat podrà atorgar accèssits en les categories i gèneres que ho consideri oportú. En les categories de Pares i mares i Mestres, es declararà desert si no hi ha un mínim de 3 participants per gènere.

Els premis s'atorgaran durant la festa literària de l'escola, que aquest any se celebrarà el dia 23 d’abril.

Els textos premiats (narració i poesia) seran editats en el suplement de Xarxa d'aquest any. El suplement es repartirà gratuïtament a totes les famílies de l'escola.