Jornada de portes obertes

Donem les gràcies a les persones que ahir ens van visitar a la Jornada de portes obertes. Varem ser 508 persones (és el rècord total que tenim enregistrat, 504 el curs 12-13) i un 38% més que el curs passat. Això suposa 162 famílies (un 32 % més que l'any passat) de les quals, 73, eren noves. Hem de remarcar que es va notar un increment destacable de persones interessades per cursos de primària i, especialment, d'ESO.

Per altra banda, les impressions que hem rebut de les persones que ens han vingut a conèixer són molt positives. Els comentaris, les preguntes i les reflexions que ens han arribat demostren satisfacció. Destaquem la quantitat i la qualitat d'activitats i exposicions preparades.

Felicitem i agraïm al Claustre de professors, al personal no docent, a l'equip de coordinació (que ha organitzat la jornada) i a l'AMPA, la feina feta, les hores dedicades i la implicació demostrada

Bona setmana.

Equip directiu