PORTES OBERTES

Donem les gràcies a les persones que ens van visitar a la Jornada de portes 
obertes del darrer 13 de març. Van ser 492 persones. Això suposa 156 
famílies. Unes xifres que ens satisfan i, alhora, ens fan ser conscients de la 
responsabilitat que tenim dipositada.
Estem contents de les impressions que hem rebut de les persones que ens han 
vingut a conèixer, són molt positives. Els comentaris, les preguntes i les 
reflexions que ens han arribat ens animen a continuar amb els mateixos criteris 
i a millorar-nos. Destaquem la quantitat i la qualitat d'activitats i exposicions 
preparades. 
Felicitem i agraïm al Claustre de professors, al personal no docent, a l'equip de 
coordinació (que ha organitzat la jornada) i a l'AMPA, la feina feta, les hores 
dedicades i la implicació demostrada.
Equip directiu