CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ

La data del 23 de novembre de 2016, ha passat a ser històrica en el recorregut dels 190 anys d’existència de les Escoles Vedruna de Catalunya que vam celebrar fa pocs mesos.

Amb la presència de la Gna. Provincial, Narcisa Fiol, es va constituir formalment el nou Patronat de la Fundació Vedruna Catalunya Educació. El lloc escollit per donar la benvinguda a la nova Fundació va ser el Manso Escorial de Vic, punt d’origen de l’Escola Vedruna.

La Gna. Mabel Burgell, coneixedora de la història i del Projecte Educatiu de la Institució, va acompanyar els nous Patrons i a l’Equip de coordinació de Vedruna Catalunya –com a acte previ a la signatur – amb una serena i profunda reflexió centrada en Joaquima de Vedruna, la seva obra i la necessitat de donar respostes al futur.

La posada en marxa de la Fundació, que en un període de tres anys, anirà acollint a totes les escoles Vedruna de Catalunya, marca un punt d’inflexió i es converteix en una clau de volta per al futur de les escoles.

D’aquesta manera, es dóna formalitat a un procés de treball que va néixer fa uns 10 anys, pel qual, les Escoles Vedruna no només compartim un mateix Projecte Educatiu, sinó que passen a ser part integrada d’una mateixa estructura organitzativa. Compartirem, doncs, recursos educatius i econòmics, processos i acompanyaments de formació i una relació única amb l’Administració Educativa.

L’acte, que va comptar amb la presència d’Enric Puig, Secretari General de la Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya i de l’Alcaldessa de Vic, Anna Erra, esdevé clau per continuar essent –a través de la Fundació Vedruna Catalunya Educació, una Institució clau al servei del nostre país. La Fundació, acollirà a 34 escoles, a més de dues d’associades, amb un total de 1700 educadors, 20.000 alumnes i prop de 14.500 famílies.

Les Escoles Vedruna d’Osona i el Ripollès (Vedruna Ripoll, Vedruna Manlleu, Vedruna Tona i l’Escorial de Vic) s’integren, doncs, a una xarxa educativa present a 31 poblacions de la geografia de Catalunya per donar futur al nostre Projecte Educatiu i ser, a la vegada, una resposta a les necessitats educatives del segle XXI.