Formació sobre Altes Capcitats

Aquest dissabte 25 de febrer un grup de mestres de l'escola ha assistit a la jornada d'Altes Capacitats al col·legi Sant Ignasi de Barcelona, organitzada per Integratek. Rosaba Rodríguez, la formadora, va dividir els continguts del dia en quatre grans apartats: Clarificar el concepte d'altes capacitats, concretar les característiques de les persones amb AACC, mostrar el protocol utilitzat a les escoles de les Illes Balears per identificar aquest alumnat i finalment donar una pinzellada de les estratègies que es poden aplicar a les aules amb aquests alumnes.