Coneixements i competències bàsics sisè de primària 2009-2010

Resultats comparats .

Us presentem els resultats mitjans del nostre centre obtinguts pel conjunt de l'alumnat de sisè d'educació primària. Com ja sabeu, els resultats d'aquesta prova d'avaluació mesuren uns coneixements i competències bàsics i no uns nivells d'excel·lència i no condicionen el pas de l'alumnat a la secundària.
Enguany s'han introduït algunes novetats en la prova. En competència lingüística en llengua catalana, castellana i aranès, s'han afegit ítems de comprensió lectora que permeten saber si l'alumnat comprèn globalment el text i si és capaç de reorganitzar-ne la informació. En expressió escrita, s'ha incorporat un dictat i s'han modificat els criteris de correcció de la valoració dels aspectes formals en les redaccions.Cal destacar la introducció de la prova de llengua estrangera (anglesa o francesa).

Us adjuntem un informe que conté:

- Una descripció dels diferents aspectes avaluats i un gràfic amb el grau d'assoliment per a cada competència, (pàgina 2). Aquests gràfics situen la puntuació mitjana de l'alumnat de Catalunya i la de l'alumnat de l'escola Vedruna.


Destaquem que l'escola sempre es troba per sobre del nivell mitjà de Catalunya.

   58_1_proves6e.Resultatsdecentre.0910.pdf