PLATAFORMA DIGITAL

Es posarà en marxa a partir del gener del 2010

A començament d’any activarem la nova plataforma digital de l’escola. Les possibilitats de comunicació que ens permetrà aquesta plataforma ampliaran de manera substancial la relació alumnes-tutors-família-escola-mestres.

Hi tindran accés totes les persones vinculades amb l'escola: alumnes, pares, mares i personal docent i no docent. Cadascú disposarà d'un nom d'usuari i d'una contrasenya que li permetrà l'accés a una determinada informació (tant general com privada) i a unes determinades accions.

Serà una millora molt important.

Aviat rebreu més informació