TOTB 2009-2010

Activitats diverses

Els alumnes d’ESO van dedicar el dia 4 de desembre a una activitat especial que marca el canvi de trimestre, TOTB.

Els principals objectius de l’activitat són el treball en grup i posar en joc les diferents capacitats i competències per resoldre les diferents situacions plantejades en les activitats; dues activitats de classe, un quovadis i una sessió de cinema per a cada cicle.