Blocs i espais web

Afegim un apartat nou a la web dedicat als blocs i espais web, elaborats pels mestres i professors de l’escola.

La primera agrupació està dedicada a un bloc genèric de centre i un bloc tancat, que ens dóna una bona idea de la vida de l’escola durant el període  2008-2010.  Les agrupacions següents fan referència als diferents cicles educatius i en el cas d’ESO estan agrupats per àrees de coneixement. Hi ha també un apartat d’altres on hi trobareu els blocs que no queden classificats en els apartats descrits.

Es tracta d’una espai viu que s’anirà adaptant a les noves aportacions i necessitats.