Atenció al públic

Dl- Dv 8:00 - 18:00

C/ Germana Victoria, 21

08551 Tona

93 812 47 62

evt@evt.cat

Educació infantil

ELS MÉS PETITS DE L'ESCOLA

(DE 3 A 6 ANYS)

Viure el dia a dia

El desenvolupament global de les capacitats dels infants. La coordinació, la complicitat i la confiança amb la família. Fomentar l’adquisició d’hàbits, l’educació emocional i l’educació en valors, tot acompanyant-lo en la seva evolució cap a l’autonomia, per tal que se senti acollit i estimat.

Espais d’aprenentatge: amb les diferents propostes de cada espai es permet fer convergir les intencions educatives dels adults amb els interessos dels infants. A partir del joc, la investigació, l’observació, l’experimentació, la manipulació i les relacions amb els companys, els infants poden explorar amb llibertat segons els seus interessos i motivacions.

Projectes: cada projecte és únic i seguirà el seu propi itinerari perquè dependrà dels interessos de cada grup d’infants. Permeten als nens i nenes mantenir la seva curiositat, les seves ganes de descobrir i investigar junts, expressar les seves opinions i connectar amb el seu propi món.

Dia internivells: cada divendres dins la franja espais, la franja joc i la franja creativa cada infant pot compartir el seu coneixement amb infants de diferents edats, gènere i nivell. Per a cada franja es proposen diferents formes d’agrupament que fomentin l’aprenentatge entre iguals. Els grans sovint fan de model als petits i els petits són valorats pels grans perquè els donen ajut i suport.

Tallers internivells: cada dijous a la tarda dins la franja creativa, els infants fan agrupacions de diferent edat, gènere i nivell. Aquests grups aniran passant per diferents propostes artístiques , d’emocions, de natura… que volen  inspirar i ajudar a descobrir com és el món.

Acollida: vol ser propera, càlida, sincera, de qualitat per establir lligams de complicitat i confiança. Es vetlla pel benestar de l’infant perquè se senti bé i vulgui formar part del grup.

Joc: a través del joc els infants es relacionen, es coneixen i estableixen vincles entre ells i, en conseqüència, se socialitzen adquirint pautes de conducta que els seran útils, per exemple, en situacions d’aprenentatge grupals o treball en equip. En el joc es fan molt presents les emocions i els infants aprenen a autoregular-se.

L’educació emocional ha d’impregnar tot el temps escolar. Viure amb els infants el dia a dia i fomentar les situacions de conversa ens pot ajudar a posar nom als seus sentiments i emocions, així com a fer-los reconèixer les emocions d’un mateix i les dels altres.

Cotutories: compartim la franja espais 3 mestres i també disposem de 2 hores a la setmana per poder compartir, programar i dissenyar les actuacions que ajudaran més a cada infant. D’aquesta manera podem acompanyar l’alumne segons les seves necessitats, oferint reforç individual i en petits grups.

Autonomia: aquest procés va lligat a l’autoconcepte, a la confiança d’un mateix i en la manera de resoldre situacions problemàtiques. Aprenen a ser autònoms a través de les petites accions quotidianes.

Psicomotricitat: Aprenen a moure’s amb habilitat, a no fer-se mal, a adquirir una percepció adequada de perill, els infants busquen els límits per superar-se a si mateixos de mica en mica, vèncer pors i valorar les situacions de forma adient de manera que van agafant confiança en ells mateixos i en les seves possibilitats.

Reptes: amb aquests s’afavoreix la iniciació al pensament computacional, amb la Bee Bot i les tablets per imaginar, crear, facilitar i comunicar amb l’ús de la tecnologia digital.

Acció tutorial : les actuacions previstes i dissenyades per avaluar l’infant s’orientaran a partir del desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu. La comunicació amb les famílies en el dia a dia és essencial. A part es redacten informes escrits i s’efectuen entrevistes al llarg del curs.

Acompanyament docent: l’observació i documentació de forma compartida entre professionals ajuda a créixer. Cal analitzar la informació, definir propostes de millora i comunicar-ho. El recull de coneixements previs, graelles observació i rúbriques d’autoavaluació són eines de gran importància que es posen en comú en les sessions d’avaluació.

Els contes: és un recurs molt potent en que els infants hi trobaran la representació del món que els envolta. De vegades són orals, d’altres en imatges, cantats, en castellà, en anglès….

CLIL: es proposen als alumnes situacions quotidianes d’exposició a la llengua anglesa. Es treballa de forma variada a partir d’hàbits, rutines, contes, jocs i cançons.

L’entorn natural: les Feixetes és un bosc encantador que tenim al costat de l’escola i que dóna la possibilitat als infants de jugar lliurement i interactuar amb la natura cada setmana.

El poble: descobrir l’entorn proper: la Ludoteca, la Biblioteca, el Camp de les Lloses, els Gegants, l’Ajuntament,….

Les sortides: ofereixen la possibilitat de descoberta, de relació, d’interacció, d’experimentació… Permeten viure, veure i observar en directe el medi que ens envolta.

Projecte intergeneracional: gaudim d’una col·laboració estable amb el Casal d’Avis de Tona.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.