Atenció al públic

Dl- Dv 8:00 - 18:00

C/ Germana Victoria, 21

08551 Tona

93 812 47 62

evt@evt.cat

Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

ESCOLA PLURILINGÜE

El projecte d’una escola plurilingüe neix durant el curs 2007-2008 amb la voluntat, per part de l’escola, de donar al nostre alumnat les eines necessàries per aconseguir que siguin competents per viure en un món cada dia més global.

S’ha començat centrant tots els esforços en la llengua anglesa que, des de fa molts anys és la primera llengua estrangera de l’escola, tot i que també treballem el francès a ESO.

L’objectiu principal que ens mou és gestionar un augment d’hores d’exposició a la llengua anglesa per part del nostre alumnat i que visquin l’anglès com una eina més que com una finalitat per si mateixa.

ESCOLA VERDA

Un COMPROMÍS per desenvolupar un pla d’actuacions vinculats amb l’educació ambiental i de respecte vers el nostre entorn més proper.

Els delegats verds (DV) són dos alumnes representants de cada classe escollits pels seus companys/es. Els Dinamitzadors verds són mestres representants de cada etapa amb compromís de dinamitzar l’Escola Verda.

En la Tutoria Verda, l’Assemblea verda i el Comitè Ambiental, es discuteixen i es decideixen les accions necessàries per continuar sent una Escola Verda.

L’Escola Verda tracta d’aportar idees i dur a terme les decisions preses per el Comitè Ambiental per aconseguir una escola més sostenible i implicar tota la comunitat educativa en un projecte comú.

pla lector

PLA LECTOR

El Pla Lector del centre és una eina o recurs necessari per desenvolupar tres eixos fonamentals de la competència lectora del nostre alumnat: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir. 

Aquest projecte, s’inaugura l’any 2020-2021 amb la dedicació de mig hora diària 4 dels 5 dies de la setmana. Durant aquest  temps, l’alumnat llegeixen llibres de manera silenciosa i individual en les diferents llengües (català, anglès i castellà). Un cop acabat cada llibre s’incorpora el fitxatge de les diverses lectures realitzades a un PORTAFOLI LECTOR (Sites) personalitzat i actualitzat. D’aquesta manera,  aquests PORTAFOLIS  funcionaran  com a recull dels llibres llegits al llarg del període escolar. 

Els objectius del nostre Pla Lector són: formar LECTORS/ES COMPETENTS, PROMOURE la lectura des de les diferents àrees acadèmiques, AFAVORIR el GUST LECTOR i millorar, des de la LECTURA, aspectes ortogràfics, lèxics, gramaticals i de comunicació en les llengües treballades. 

PROJECTE FET

El projecte FET pretén, des de l’any 1997, establir a l’escola mecanismes que impulsin de forma continuada a la reflexió i a la renovació, i en definitiva, a una educació dirigida a tot l’alumnat.

Fer una escola en la qual tot l’alumnat sigui acceptat i reconegut i en la que es garanteixi el progrés de tothom.

Amb el Projecte FET volem construir el nostre propi projecte d’atenció a la diversitat, més respectuós i sensible a la diversitat i més atent al progrés de tot l’alumnat.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Quan els infants i joves estan bloquejats o superats emocionalment, també poden estar superats en l’aprenentatge.

L’educació emocional afecta el desenvolupament de l’alumnat, ja que incentiva la seva motivació, predisposa a actituds més positives, millora les seves relacions i obté millors resultats acadèmics.

Durant el curs 2015-2016 tot el personal de l’escola: professorat i personal d’administració i serveis, varem rebre una formació sobre aquest tema i durant el curs 16-17 vàrem incloure activitats per treballar les emocions en les programacions d’aula.

A l’escola propiciem un clima emocional positiu des del Pla d’Acció Tutorial.

És un dels objectius del nostre Pla Estratègic 2014-2020.

artescola

ART I ESCOLA

AE art i escola és un projecte educatiu iniciat per ACVIC, Centre d’Arts Contemporànies i el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona amb l’objectiu d’impulsar un programa que promou i posa en valor la presència de l’art a les escoles. Per tal de portar a terme aquest programa s’estableix una xarxa de col·laboracions entre diferents institucions que treballen des de l’àmbit de l’educació i les arts, conjuntament amb els centres educatius que ens hem adherit al programa.

Les institucions que formen part de l’equip de treball s’encarreguen de definir les línies globals del programa, assessoren sobre els continguts i la metodologia a les 23 escoles que hi participem.

lego

ROBÒTICA EDUCATIVA

Des de l’any 2010 estem treballant la Robòtica aplicada a l’educació. És una activitat que combina les hores curriculars i les extraescolars de d’Educació Infantil fins a la ESO.

Estem contents de la quantitat de premis i reconeixements que hem rebut en aquesta disciplina.

CONVENI HOSPITAL ST. JOAN DE DÉU

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.

Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

resume

CURRÍCULUM OBERT

El centre ha pres mesures organitzatives per garantir l’equitat i aconseguir que tot l’alumnat tingui l’oportunitat d’assolir els objectius bàsics de l’Educació Secundària.

Dintre d’aquestes mesures, per aquell alumnat amb un perfil determinat per la desmotivació, es proposa la realització d’activitats d’aprenentatge fora del centre en espais d’empreses col·laboradores.

L’objectiu prioritari és millorar l’autoestima de l’alumnat en aspectes que en el marc del centre educatiu no és possible i desenvolupar hàbits i actituds de responsabilitat.

jov

FUNDACIÓ JOV

Des del curs 2015-16 Fundació JOV col·labora amb el professorat en l’acompanyament als joves de 1r i 2n d’ESO. És un servei que s’ofereix per poder ajudar als joves a trobar les seves capacitats, treballant l’autoconeixement i la creativitat.

En tres línies us expliquem el què fan:

  • Desenvolupament de valors, el pensament crític i el compromís amb la societat.
  • Reduir el fracàs escolar i millorar en l’èxit educatiu dels joves.
  • Orientar als joves en les etapes de transició cap a l’educació post obligatòria.
Revista Xarxa

REVISTA XARXA

“La revista escolar Xarx@, eina de comunicació i dinamització”.

Publicació realitzada pels alumnes de 3r d’ESO de la nostra escola.

Per què apostem per una revista digital a la nostra escola?

  • Perquè és una eina d’aprenentatge motivadora i engrescadora.
  • Perquè fomenta extraordinàriament la participació en la vida del centre.
  • Perquè implica personalment als joves que hi participen.
  • Perquè ensenya i educa.
  • Perquè és una suma d’esforços, aglutina, crea una dinàmica de treball cooperatiu i compartit.
  • Perquè s’estableix un lligam comunicatiu amb l’entorn social de l’escola.

Actualment, degut a la situació de pandèmia no es realitza.

PROJECTE QUALITAT

ISO 9001/2008 (2008)

Segell Qualicat e2cat. (2015)

ISO 9001/2015 (2017)

La nostra política de qualitat :

Garantir que som capaços d’identificar les necessitats del nostre alumnat  i famílies.
Oferir el servei adequat que cobreixi aquestes necessitats.
Aplicar la millora continuada i la innovació en el nostre servei educatiu.
Implicar el Claustre i el personal del centre i garantir que tenen la formació i les capacitats necessàries per oferir un servei educatiu de qualitat.
Tendir a definir i obtenir els recursos que es considerin necessaris per oferir el servei educatiu de qualitat.
Complir amb els requisits legals que ens afectin.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website